D.E.M.O.- weekend

Enkele weken geleden stond voor ons in het teken van de Delftse Eenheid, Muziek en Ontwikkeling.

Door verschillende activiteiten te organiseren willen we de verbinding tussen het Delftsch Studenten Corps en de stad Delft vieren, met name rondom het lustrum van komende zomer. het Lustrum heet dan ook niet voor niets ‘Element, kern van VERBINDING’. 

Door samen te werken met andere studenten(verenigingen), niet-studenten initiatieven en lokale ondernemingen wilden wij voor iedereen wat neer zetten. Op deze manier willen wij zorgen dat alle inwoners van Delft toch kunnen mee genieten van de dingen die wij als studenten en niet-studenten samen organiseren. Samen kunnen wij als stad namelijk veel meer voor elkaar krijgen dan wanneer we langs elkaar leven. 

Hier wat highlights van het weekend! De Museum-avond op Societeit Phoenix, de Techniek en Innovatiedag en de openluchtbioscoop waren alledrie enorme sucessen en we zijn super blij met alle positieve reacties. We streven ernaar om vaker van dit soort mooie evenementen te kunnen organiseren. 

xxx Stichting Leven in Delft 2022-2023