De start van stichting Move

Vanaf Maart gaan 8 studenten van het DSC zich inzetten voor een project, opgezet door stichting MOVE.

Stichting Move koppelt kinderen die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten aan studenten. Door hen samen in actie te laten komen voor hun omgeving merken deze kinderen wat ze kunnen bereiken en welke impact ze op hun eigen leefomgeving kunnen hebben. Op deze manier laten wij hen ontdekken dat zij de wereld kunnen veranderen.