Inzameling Voedselbank

In februari 2018 is er een inzamelactie geweest op sociëteit Phoenix om geld en voedsel voor de voedselbank van Delft in te zamelen. Met het bedrag van €3.691,- is een recordhoeveelheid geld opgehaald, waar wij enorm trots op zijn!